Klistermærker

49,00 kr

Affaldssortering klistermærker
Enkle og stilrene

Affaldssortering er blevet en stor del af ethvert hjem - og vores fokus er blevet flyttet fra at se vores affald som værende skrald til at anskue det som en vigtig ressource, der rent faktisk har værdi vores verden. 

At affaldssortere derhjemme er hertil en måde, hvorpå vi kan bidrage til en mere grøn nutid og fremtid - og det vil vi, her hos ReCollector, gerne give en hjælpende hånd til. Derfor tilbyder vi affaldssortering klistermærker, således det bliver nemt at huske og holde styr på, hvor dit genanvendelig affald skal hen. 

Hjælp med at genanvende værdifulde ressourcer 

Materialer, der kan genbruges, kan være alt fra glas- og metal, mad, pap og papir til batterier og elektronik. Det vigtige her er, at hver type af affald sorteres adskilt, da de alle skal behandles på forskellige måder - og bliver affaldet blandet sammen, så vil en masse genanvendelige materialer ryge til forbrænding, hvorved værdifulde ressourcer vil gå til spilde. 

Sorterer du for eksempel 10 kilo af dit “tørre” affald - såsom pap, glas og metal - vil dette kunne blive genanvendt til næsten 9 kg materiale, der kan bruges til at fremstille nye produkter. Hertil vil 12 kilo af dit madaffald, og andet organisk affald, kunne blive genanvendt til biogas, der vil have det samme energiindhold som en liter råolie. Dit affald vil derfor, hvis det sorteres rigtig, være en uendelig ressource til fremstillingen af nye produkter og energi. 

Effektiv genanvendelse kræver effektiv affaldssortering

Effektiv genanvendelse kræver derfor også effektiv sortering af dit affald - og startskuddet til dette begynder hjemme hos dig selv med en dedikeret affaldssortering, hvor blandt andet simple klistermærker med affaldssortering kan være en stor hjælp. 

Hos ReCollector ønsker vi at bidrage til en sådan sortering, hvorfor vi tilbyder brugbare løsninger, der er optimale i deres funktion og som er stilrene i deres udtryk. Dette gør sig også gældende for vores affaldssorterings mærker, der gør det både nemt og overskueligt for dig at holde styr på, hvor dit genanvendelige affald skal hen. 

Hvordan dit affald skal sorteres afhænger hertil af, hvilken kommune, du bor i - og derfor er vores klistermærker til affaldssortering delt op således, du har et mærke til plast, et til fødevarekartoner, et til glas, et til madaffald, et til metal, et til pant, et til pap, et til papir og et til farligt affald. Du kan på den måde selv bruge og sammensætte de klistermærker, affaldssorteringen i din kommune kræver. 

Med ReCollector klistermærkerne bliver det også nemmere for børnene at være med i affaldssorteringen i hjemmet. Det lærer de lynhurtigt med lidt hjælpe fra ikonerne på klistermærkerne. 

Klistermærker til affaldssortering - et lille tiltag, der gør en kæmpe forskel

Hos ReCollector arbejder vi hver dag for at gøre affaldssortering så nem, som muligt - og det gør vi for at sikre en mere cirkulær og grøn fremtid, hvori en masse genanvendelige ressourcer ikke ender med at gå til spilde i forbrændingen. 


Jo mere vi genanvender, des mindre CO2 udleder vi - og des mindre luftforurening, der er, jo mindre skade vil der også være på for eksempel vandmiljøer. En lille ting, som at få affaldssortering klistermærker til dine skraldespande - der gør det nemt for dig at sortere korrekt - kan derfor gøre en kæmpe forskel for miljøet.