Om ReCollector

Sorteringssystemet er designet, så brugervenlighed, design og bæredygtighed går hånd i hånd. Med Recollector udnyttes pladsen optimalt. De færreste har plads til al sortering under køkkenvasken. Det er løst med den væghængte funktion, der gør det muligt at udnytte bagsiden af døre eller lade en væg pryde med dette funktionelle og flotte design. Det er en fleksibel løsning, hvor enhver kan vælge netop det antal beholdere, de har brug for. Og placere dem, så de går i harmonisk spænd med rummets linjer – eller måske spiller op til dem?

ReCollector er designet i lækre farver og former, så man både kan være bekendt og stolt af at vise frem, at man tager hånd om fremtiden. Tanken er simpel: Vi skal ikke gemme affald væk, men i stedet gentænke det som ressourcer, der skal genanvendes i en cirkulær økonomi. Og hvorfor ikke gøre det nemt og pænt at gøre det rigtige?

Fra rod til ro

Vi alle kender så godt. Hvor aviserne hober sig op i en bunke på gulvet. Plastikbakker fylder på køkkenbordet efter aftenens madlavning. Og posen med flasker hænger ‘til pynt’ på dørhåndtaget ud til bagtrappen. Det er en midlertidig løsning, ganske vist, men det genanvendelige affald er på forunderlig vis blevet til en konstant strøm af midlertidigt rod. Og selvom det vækker en snert af irritation hver dag, har der måske bare ikke lige været en optimal løsning.

Det er der nu. ReCollectors sorteringssystem er skabt til dig, der gerne vil gennemstrømsrodet til livs, og som samtidig kan se værdien i at affaldssortere – fordi det giver mening i et større perspektiv.

Mit eget behov for affaldssortering skabte løsningen

Ideen til en funktionel affaldsbeholder opstod efter en gentagende irritation over al den genanvendelige emballage, som vi konstant havde liggende i huset. Efter madlavningen fyldte plastikbakker, tomme konservesdåser og glas på køkkenbordet og i gangen, hvor det skabte rod, indtil vi fik smidt det ud i de kommunale affaldscontainere. Men næste dag startede rodet igen. Vi havde ikke plads til sortering under vasken. Vel vidende, at det kun bliver en større udfordring, jo flere typer affald vi skal sortere i fremtiden.

Inden jeg gik i gang med at designe en funktionel og pæn løsning til affaldssortering, afholdt jeg workshops, besøgte flere venner for at se deres affaldssortering og observerede, hvad der fungerede, hvad de bøvlede med og irriteredes over. Deres udfordringer omkring affaldssortering lignede uhyggeligt meget mine egne.

“Vi involverer vores brugere for at sikre, at vores designs løser de reelle hverdagsproblemer og fjerner så mange irritationsmomenter som overhovedet muligt.”

De mange udfordringer blev tænkt ind i designet. De fleste har ikke plads under vasken, hvorfor designet blev væghængt. De mest almindelige typer genanvendeligt affald skulle kunne gemmes væk, og derfor blev målene baseret på vinflasker og store konservesglas. Når sorteringsboksen blev væghængt, ja så skulle designet være pænt, enkelt, skandinavisk og i flotte farver. En lang række andre behov, præferencer og ideer fra de antropologiske undersøgelser skabte sorteringsboksen.
Efter at have arbejdet ihærdigt på at få tingene til flaske sig og i en bæredygtig retning, udkom det første eksemplar af sorteringsboksen i februar 2021.

Indehaver Tenna Holdorff Christiansen

Gennemtænkt, bæredygtig løsning

Bæredygtighed handler om, at vi får det bedste ud af jordens ressourcer i dag, men gør det på en forsvarlig måde, der hverken skader miljøet eller morgendagens generationers muligheder for at få dækket deres behov. Et af de bedste håndtag, vi kan gribe i, er at genanvende frem for at smide ud.

Hos ReCollector er bæredygtighed forankret i vores DNA. Fra den spæde start har den bæredygtige tankegang været omdrejningspunkt og udgangspunkt. I forhold til at skabe produkter, træffe beslutninger – og i det hele taget drive virksomhed. ReCollector har stort fokus på bæredygtighed og forsøger at tænke den cirkulære økonomi ind i alle beslutninger vedrørende indkøb og samarbejdspartnere – og i det hele taget have fokus på, at produkter skal recirkulere. Vi skal gøre op med den lineære tankegang og blive mere inspireret af naturen, hvor alt er cirkulært.

Når noget forgår i naturen, indgår det altid i et kredsløb og bliver på den måde aldrig til skrald uden værdi. Vi mennesker har ‘glemt’ at tænke cirkulært, hvilket er årsagen til, at vi har kæmpe lossepladser med affald eller forbrændingsanlæg, hvor vi lader affaldet gå op i røg. Vi udvinder energi af affaldet, så vi får strøm og varme, men vi er nødt til at gøre det bedre. Vores ting indgår ikke i høj nok grad i et cirkulært system, hvor ressourcerne kan bruges igen og igen og igen.

Affaldsboksen er produceret i 100 % genanvendt plast. Det betyder, at du er med til at hive 2 kg ud af vores fælles affaldsbjerg for hver ReCollector sorteringsboks, du hænger på din væg. Genanvendelse af plast er komplekst, og meget plastik kan ikke genanvendes, fordi materialerne er sammenblandede. Vores sorteringsboks består af et rent plastmateriale og kan derfor få nyt liv efter brug. Igen og igen.

Hos ReCollector skaber og producerer vi gennem strategiske samarbejdspartnere, hvor viden, produktionsformer og materialer bidrager til at skabe bæredygtige produkter, som kan indgå i en cirkulær produktion og forbrug. Produkterne kan med sit fokus på at fremme en bedre affaldssortering bidrage til mere bæredygtige byer og lokalsamfund.

Hvis du ønsker at tjekke vores produkter ud og gøre noget godt for miljøet, så klik her og se vores løsninger til dit genanvendelige affald.